Ανακαλύψτε τα
πλεονεκτήματα του Leasing

Τα οφέλη του Leasing

Πλεονεκτήματα του Leasing

 • Μηδενικό ρίσκο

 • Διαχείριση υπηρεσιών σχετικά με το όχημα

 • Δεν απαιτείται εκταμίευση κεφαλαίου

 • Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα

 • Οδική Βοήθεια 24 ώρες την ημέρα / 7ημέρες την εβδομάδα

 • Φορολογικά οφέλη για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες

Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει

 • Συντήρηση και επισκευές

 • Αλλαγή ελαστικών

 • Ασφαλιστική κάλυψη

 • Συμπληρωματικές υπηρεσίες

 • Τέλη κυκλοφορίας

 • Οδική βοήθεια

 • Διαχείριση και διεκπεραίωση ατυχημάτων

 • Όχημα αντικατάστασης

Αυτοκίνητο σε 4 απλά βήματα

null

Επιλέξτε αυτοκίνητο

Ανακαλύψτε το αυτοκίνητό σας ανάμεσα σε μία από τις προσφορές Europcar Lease. Ανανεώνουμε συνεχώς τα αυτοκίνητά μας προκειμένου να βρίσκετε πάντα τα τελευταία μοντέλα της αγοράς.
null

Υπηρεσίες μίσθωσης

Αφού επιλέξετε αυτοκίνητο θα πρέπει να συνδιαμορφώσουμε το κατάλληλο για εσάς πλάνο. Επιλέγοντας την υπηρεσία Europcar lease εξασφαλίζετε πως το μίσθωμά σας θα περιέχει όλα τα τρέχοντα κόστη του αυτοκινήτου όπως συντήρηση, τέλη κυκλοφορίας, αλλαγή ελαστικών κτλ. αλλά και πλήρη ασφάλιση.
null

Έλεγχος

Εφόσον επιλέξετε το αυτοκίνητο που θέλετε, προχωράμε με τον απαραίτητο πιστοληπτικό έλεγχο (πιο κάτω θα δείτε τα απαιτούμενα έγγραφα) και την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμολόγηση του αυτοκινήτου αποστέλλεται ηλεκτρονικά και η πληρωμή γίνεται με πάγια εντολή.
null

Παράδοση αυτοκινήτου

Παραλαμβάνετε το νέο σας αυτοκίνητο, με όλα τα έξοδα κίνησης προσυμφωνημένα και καλυμμένα στο μηνιαίο μίσθωμα. Με την ολοκλήρωση της μισθωτικής περιόδου επιστρέφετε το αυτοκίνητο και μπορείτε να προχωρήσετε σε νέα μίσθωση.

Έτοιμοι για μίσθωση;

Δείτε τα απαιτούμενα έγγραφα για τον απαραίτητο πιστοληπτικό έλεγχο. Επίσης μελετήστε το φορολογικό οδηγό της Kinsen, ώστε να αποφύγετε τυχόν φορολογικές εκπλήξεις.

Πίνακας Απαραίτητων Δικαιολογητικών

 • Α.Ε./Ε.Π.Ε.

 • Ι.Κ.Ε. / ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.

 • ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

 • Ο.Ε. / Ε.Ε.

Έτοιμοι για μίσθωση;

Δείτε τα απαιτούμενα έγγραφα για τον απαραίτητο πιστοληπτικό έλεγχο.
Μπορειτε να διαβάσετε το φορολογικό μας οδηγό ώστε να αποφύγετε τυχόν φορολογικές εκπλήξεις.

 • Α.Ε./Ε.Π.Ε.

 • Ι.Κ.Ε. / ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.

 • ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

 • Ο.Ε. / Ε.Ε.