Συχνές Ερωτήσεις

Η Kinsen Hellas με την υπηρεσία Europcar Lease προσφέρει μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών  αυτοκινήτων σε εταιρίες και ιδιώτες μέσα από ευρεία γκάμα οχημάτων. Η υπηρεσία Europcar Lease αποτελεί τη βέλτιστη λύση επιλογής αυτοκινήτου καθώς σας προσφέρει καλό μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται το νέο σας αυτοκίνητο. Τιμές  ανταγωνιστικές, μίσθωμα χωρίς κρυφές εκπλήξεις. και με στόχο την οδηγικής σας απόλαυση.

Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που θα χρειαστεί το αυτοκίνητο, συντήρηση, αλλαγή ελαστικών, ασφάλιση, διαχείριση ατυχημάτων και βλάβης, οδική βοήθεια.

Η τιμή του μηνιαίου μισθώματος διαμορφώνεται με βάσει: την αξία του αυτοκινήτου, τη διάρκεια μίσθωσης, τα συμφωνημένα χιλιόμετρα και το σύνολο των υπηρεσιών που θα σας παρέχει Europcar Lease.

Η πληρωμή του μισθώματος γίνεται μέσω πάγιας εντολής, σε μηναία βάση, σύμφωνα με την προσφορά που έχετε αποδεχτεί και χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Η Kinsen μέσω της υπηρεσίας Europcar Lease μπορεί να σας παρέχει οποιοδήποτε αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.

Τα αυτοκίνητα του leasing είναι πάντα καινούργια και μπορεί να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε έξτρα εξοπλισμός.

Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται τακτική και σωστή συντήρηση. Μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Ναι, αν πληρούνται οι όροι της ασφαλιστικής κάλυψης και έχει δηλωθεί στην Kinsen Europcar Lease ως οδηγός.

Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο για κλοπή, επομένως θα κάνετε δήλωση κλοπής στην αστυνομία και θα παραλάβετε αυτοκίνητο αντικατάστασης. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το αυτοκίνητο εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών τότε θα σας παραδοθεί άλλο αντίστοιχο αυτοκίνητο.

Θα πρέπει να τακτοποιηθεί από εσάς.

Επικοινωνήστε με το Contact Center στο +30 211 190 3000, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, το οποίο θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Η Kinsen Hellas είναι ο εκμισθωτής και παραμένει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Εσείς, ως μισθωτής, έχετε το δικαίωμα χρήσης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει η δυνατότητα σύμβασης με εξαγορά, οπότε συμφωνείτε εξ’ αρχής την εξαγορά στη λήξη της μίσθωσης.

Σε κάθε περίπτωση ακινητοποίησης του μισθωμένου αυτοκινήτου σας από βλάβη, ατύχημα ή κλοπή, θα παραλάβετε αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Στο διάστημα από την παραγγελία και μέχρι την παράδοση του αυτοκινήτου υπάρχει η δυνατότητα παροχής αυτοκινήτου pre-delivery. Ισχύει τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους ιδιώτες πελάτες και μάλιστα με μίσθωμα αντίστοιχο του συμφωνημένου για παράδοση leasing αυτοκίνητου.