Καλέστε μας στο +30 211 190 3000
Για βοήθεια καλέστε στο 211 1903000

Εγχειρίδιο Οδηγού

Στην Europcar Lease προσφέρουμε ολοκληρωµένες λύσεις χρηµατοδότησης, λειτουργικής µίσθωσης και ενοικίασης για ένα ευρύ φάσµα οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού διαφόρων εµπορικών σηµάτων σε όλη την Ελλάδα.

Εξυπηρετούμε τόσο εταιρικούς όσο και ιδιωτικούς πελάτες που αναζητούν µια εναλλακτική λύση έναντι της πλήρους ιδιοκτησίας και διαθέτουμε ιδιόκτητο δίκτυο µε παρουσία σε όλη την Ελλάδα, µε περισσότερα από 32 σηµεία εξυπηρέτησης.

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, υπογράφετε το Έντυπο Παραλαβής του αυτοκινήτου.

Με την παραλαβή του αυτοκινήτου θα λάβετε τα εξής:

 • Μισθωτήριο συµβόλαιο
 • Άδεια Κυκλοφορίας οχήµατος
 • Βεβαίωση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
 • Σετ κλειδιών
 • ΚΙΤ Ασφαλείας
  • Υποχρεωτικός εξοπλισµός αυτοκινήτου  (πυροσβεστήρας, σετ φαρµακείου, τρίγωνο, εγχειρίδιο αυτοκινήτου)
 • Εγχειρίδιο οδηγού – Driver’s guide

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί το αυτοκίνητο από διαφορετικό οδηγό, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα παραπάνω µέσα στο αυτοκίνητο, καθώς και ότι έχει δηλωθεί στην Kinsen Hellas – Europcar Lease τα στοιχεία του εν λόγω οδηγού.

Ο οδηγός κάθε αυτοκινήτου, οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.

Ενδεικτικά αναφέρουµε:

 • Στάθµη λαδιού του κινητήρα
 • Κατάσταση και πίεση ελαστικών
 • Στάθµη ψυκτικού υγρού
 • Στάθµη υγρών φρένων
 • Καλή λειτουργία των φώτων

 

Αν ο χιλιοµετρητής τεθεί εκτός λειτουργίας, επικοινωνήστε αµέσως µε τη Europcar Lease.

Η συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά στα επιλεγµένα από την Kinsen Hellas – Europcar Lease συνεργεία ή σε συνεργαζόµενα που θα σου υποδείξει η Kinsen Hellas.

Ο οδηγός πριν πάει στο συνεργείο πρέπει να επικοινωνήσει µε τη Kinsen Hellas, αφού χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και γραπτή έγκριση από την Kinsen Hellas, δεν γίνονται δεκτά τιµολόγια επισκευής ή ανταλλακτικών (συµπεριλαµβανοµένης και επισκευής ελαστικών).

Έξοδα που προκύπτουν από τα παρακάτω δεν αποτελούν µέρος των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής:

Η Kinsen Hellas – Europcar Lease προσφέρει δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια για περιπτώσεις βλάβης ή ατυχήματος οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα!

 • Εάν έχετε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Φροντίδας ατυχήματος της Europcar Lease στο τηλέφωνο 210 211 109 9830.
 • Η φροντίδα ατυχήματος λειτουργεί καθημερινά όλο το εικοσιτετράωρο.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος όπου υπάρχει τραυματισμός ενημερώστε το ΕΚΑΒ (166) όπως και την ΤΡΟΧΑΙΑ (100).
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα και σε περίπτωση εγκατάλειψης όπως ενημερώσετε την ΤΡΟΧΑΙΑ (100).
 • Σε οποιαδήποτε κατάσταση ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΕΙΤΕ από τον τόπο του ατυχήματος έως ότου καταφθάσει η φροντίδα ατυχήματος και η ΤΡΟΧΑΙΑ.
 • Σε περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου, είναι απαραίτητη η άμεση αναφορά του γεγονότος στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και η παραλαβή αντίγραφου συμβάντος της σχετικής αναφοράς.

 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβείτε αυτοπρόσωπος στα κεντρικά γραφεία της Kinsen Hellas ή στον πλησιέστερο σταθμό εξυπηρέτησης, ώστε να γίνει η έγγραφη δήλωση της κλοπής, προσκομίζοντας το αντίγραφο συμβάντος και παραδίδοντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Η αλλαγή ελαστικών πραγματοποιείται στα προκαθορισμένα από τη σύμβασή σας χρονικά διαστήματα και µόνο σε συνεργαζόμενα με την Kinsen Hellas – Europcar Lease κέντρα εξυπηρέτησης ελαστικών.

Αν ο μισθωτής επιθυμεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό με το μισθωμένο όχημα της υπηρεσίας Europcar Lease θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Kinsen Hellas, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έξοδο του αυτοκινήτου από την Ελλάδα και να του δοθεί η ανάλογη έγκριση.

Μαζί με την έγκριση η Kinsen Hellas θα παραδώσει την Πράσινη Κάρτα Διεθνούς Ασφάλισης, της οποίας η έκδοση επιβαρύνει τον μισθωτή.

Η Kinsen Hellas – Europcar Lease παρέχει αυτοκίνητο αντικατάστασης, σύμφωνα με τους όρους του Μισθωτηρίου Συμβολαίου της υπηρεσίας Europcar Lease. Η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Kinsen Hellas – Europcar Lease  και επιστρέφεται μετά το πέρας των εργασιών.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται στην περίπτωση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου ως συνέπεια ατυχήματος ή βλάβης.

Καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Oδικής Βοήθειας στο τηλέφωνο: 211 109 9830.

Η Οδική Βοήθεια:

 • θα επισκευάσει το αυτοκίνητό σας επιτόπου, εφόσον είναι εφικτό.
 • θα φροντίσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή σε συνεργαζόμενα συνεργείο που θα υποδείξει η Kinsen

 Σε περίπτωση μη εργάσιμης μέρας ή αργίας το όχημα μεταφέρεται σε χώρο φύλαξης οχήματος, έως τη μεταφορά αυτού σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, κι εφόσον δεν έχει υπάρξει παράτασή της ή συμφωνία για την εξαγορά του αυτοκινήτου, θα πρέπει να επιστραφεί το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο εξυπηρέτησης της Kinsen Hellas, κατόπιν συνεννοήσεως.

Κατά την επιστροφή, θα ζητηθεί η υπογραφή της Φόρμας Επιστροφής Αυτοκινήτου, στην οποία καταγράφεται το σύνολο των ζημιών και φθορών, καθώς και ο τελικός αριθμός χιλιομέτρων.

Με την επιστροφή του αυτοκινήτου πρέπει να παραδοθούν τα ακόλουθα:

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Άδεια Κυκλοφορίας οχήματος
 • Βεβαίωση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
 • Σετ κλειδιών
 • ΚΙΤ Ασφαλείας – Υποχρεωτικός εξοπλισμός αυτοκινήτου (πυροσβεστήρας, σετ φαρμακείου, τρίγωνο, εγχειρίδιο αυτοκινήτου)
 • Εγχειρίδιο οδηγού – Driver’s guide

Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτής:

 • Το αυτοκίνητο θα πρέπει να το οδηγούν μόνο εξουσιοδοτημένοι οδηγοί.
 • Όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή παραλείψεις (π.χ. Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, ΚΤΕΟ) βαρύνουν αποκλειστικά τον οδηγό, μισθωτή ή την Εταιρεία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα η Kinsen Hellas, ώστε να αποφεύγονται τυχόν προσαυξήσεις.
 • Η προσθήκη οποιουδήποτε επιπλέον εξοπλισμού ή αξεσουάρ (π.χ. κοτσαδόρος), απαιτεί απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Kinsen Hellas.
  Το όχημα δεν καλύπτεται για Αστική ευθύνη καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών του, στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Εάν το όχημα χρησιμοποιείται από χρήστη υπό την επήρεια μέθης ή βαρβιτουρικών και κάθε είδους ναρκωτικών, ή από οποιονδήποτε τρίτο μη δεδηλωμένο οδηγό.

  • Σε ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος, στα ελαστικά και τις ζάντες όταν δεν είναι συνέπεια ατυχήματος με άλλο όχημα.

  • Σε ζημιές στο εσωτερικό μέρος του οχήματος

  • Από πρόθεση ή αμέλεια του οδηγού

  • Ενώ το όχημα κινείται μέσα σε φυλασσόμενους ή περιφραγμένους χώρους (π.χ. αεροδρόμια, στρατόπεδα) ή σε χώρους που έχουν προβλεφθεί για την κίνηση μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς (π.χ. τραμ) ή εκτός οδικού δικτύου

  • Εάν το όχημα χρησιμοποιείται με ανορθόδοξο τρόπο (π.χ. σε αγώνες, μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, εκμάθηση οδηγών).

Στις παραπάνω περιπτώσεις το όχημα δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε τύπου ασφάλιση και συνεπώς ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή καταστροφή σε τρίτους ή στο μισθωμένο όχημα.

Καλέστε μας στο +30 211 190 3000

Filters

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΜΑΡΚΑ